Disclaimer

Outlet Duiven, verleent u hierbij toegang tot www.outletduiven.nl ("de website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Outlet Duiven behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Outlet Duiven spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Outlet Duiven.

Outlet Duiven kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik onze website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Intratuin Webshop B.V. geen aansprakelijkheid.

Outlet Duiven is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Outlet Duiven. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Outlet Duiven nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Outlet Duiven. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Outlet Duiven, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

arrow_upward